Katedre i nastavnici

   

Katedra za marketing

PROČELNICA KATEDRE ZA MARKETING
mr. sc.  Sanja Rocco, v. pred.

PREDAVAČI NA KATEDRI ZA MARKETING
dr. sc. Lukša Lulić, v. pred.
dr. sc. Tomislav Ivančević, prof. v. š.
mr. sc.  Sanja Rocco, v. pred.
dr. sc. Željka Zavišić, prof. v. š. 
Predrag Čudina, prof., pred.
mr. sc. Neven Šipić, pred.
Goran Luburić, mag. oec., pred.

ASISTENTI
Marija Baričević, dip. iur.

VANJSKI PREDAVAČI I SURADNICI
prof. dr. sc. Marinko Jurčević
prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
doc. dr. sc. Ivan Tolić, pred.
Vinko Mostarac, mag. oec., asistent
mr. sc. Zorislav Kaleb, v. pred.
Dražen Smaranduj

 

Katedra za komunikacije

PREDAVAČI NA KATEDRI ZA KOMUNIKACIJE
dr. sc. Tanja Grmuša, pred.

Dorotea Milas, mag. phil. et mag. rel., pred.

VANJSKI PREDAVAČI I SURADNICI
dr. sc. Oliver Hip, prof. v. š.
Siniša Kovačić, dipl. nov., pred.
mr. sc. Vera Šutalo, v. pred.
dr. sc. Dijana Vuković, v. pred.
Vladimir Preselj, mag. comm.
doc. dr. sc. Domagoj Bebić
prof. dr. sc. Nataša Renko
prof. dr. sc. Marinko Jurčević
dr. sc. Pavle Kalinić, pred.
dr. sc. Mirjana Matešić
mr. sc. Milica Vučković, pred.
mr. sc. Dražen Rajković
dr. sc. Ksenija Žlof

STUDIJ MENADŽMENT I PRODUKCIJA U KULTURI

VODITELJICA STUDIJA
mr. sc.  Sanja Rocco, v. pred.

VANJSKI PREDAVAČI I SURADNICI
prof. dr. sc. Dubravka Oraić Tolić
prof. dr. sc. Stipe Botica
Lidija Ivanda
Tatjana Aćimović, doc. art.
Ines Bojanić
dr. sc. Anđelka Galić

VANJSKI PREDAVAČI ENGLESKOG JEZIKA
mr. sc. Anamarija Bekavac, pred.