Erasmus+

COURSES TAUGHT IN ENGLISH – ACADEMIC YEAR 2017/2018

International Student Guide

Erasmus+ novi je program za obrazovanje, obuku, mlade i sport prije poznat pod nazivom Erasmus za sve. Cilj ovog programa doprinijeti je smanjenju ranog napuštanja škole kao i povećanju broja visokoobrazovanih. Program promiče mogućnosti učenja za pojedinice u Europskoj uniji i izvan nje, suradnju između obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti kao i nevladinih udruga te podršku reformi politike u zemljama članicama i suradnja sa zemljama koje nisu dio EU.  Europska komisija je odlučila dodijeliti Erasmus sveučilišnu povelju Visokoj poslovnoj školi Zagreb 1. prosinca 2014. nakon što su uzeli u obzir: (a) odluku o podobnosti nacionalne agencije u RH, (b) formalnu verifikaciju podobnosti za sukladnost sa kriterijima natječaja te (c) evaluaciju i preporuke nezavisnih stručnjaka.

Erasmus sveučilišna povelja je dokument u kojem su određena temeljna načela sudjelovanja u aktivnostima u okviru programa Erasmus. Sva visoka učilišta koja žele sudjelovati u aktivnostima programa Erasmus moraju biti nositelji važeće Erasmus sveučilišne povelje.  Visoka poslovna škola Zagreb nositelj je ERASMUS+ povelje za visoko obrazovanje za razdoblje od 2014. godine do 2020. godine. Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Program promovira prekograničnu mobilnost studenata, nastavnog i administrativnog osoblja u Europi. Dosada, otprilike 3 milijuna studenata i školskog osoblja je primilo potporu za studiranje i rad u inozemstvu. 

Participirajuće države

28 država Europske unije, Island, Linhenštajn, Norveška i Turska.

Tipovi mobilnosti

Erasmus+ (2014-2020) promovira nekoliko tipova mobilnosti:

1. Studentska mobilnost za studije (SMS)

2. Studentska mobilnost u svrhu stručne prakse (SMP)

3. Mobilnost nastavnog osoblja (STA)

4. Mobilnost nenastavnog osoblja (STT)

Uvjeti potpore
Studenti moraju biti upisani u Visoku poslovnu školu Zagreb (ovo ne vrijedi u slučaju prakse nakon diplome). Nastavnici i nenastavno osoblje trebaju biti zaposleni na Visokoj poslovnoj školi Zagreb da bi sudjelovali u programu.

Osiguranje
Erasmus+ potpora za mobilnost ne pokriva troškove osiguranja. Ni Visoka poslovna škola Zagreb, ni Europska komisija, ni Agencija za mobilnosti i programe EU nisu odgovorni za štetu nastalu u slučaju bolesti, smrti, nesreće ili ozljede osobe i gubitak ili štetu nad imovinom za vrijeme Erasmus+ mobilnosti (SMS; SMP, STA, STT). Svaki dobitnik potpore za mobilnost je odgovoran za njegovu ili njenu pokrivenost osiguranjem.

Dodatna sredstva za studente sa djecom ili studente sa invaliditetom
Studenti mogu primiti posebna novčana sredstva za dodatne troškove tokom trajanja mobilnosti. Molimo da se unaprijed obratite Erasmus koordinatoru, jer se VPŠZ treba prijaviti za dodatna sredstva barem dva mjeseca prije početka mobilnosti.

Erasmus povelju pogledajte OVDJE

Erasmus policy statement pogledajte OVDJE

Preporuke za uključivanje studenata i osoblja s posebnim potrebama u Erasmus+ program u visokom obrazovanju pogledajte OVDJE

Svi studenti koji su završili prvu godinu svog studija i izabrani su za Erasmus+ program razmjene na Visokoj poslovnoj školi Zagreb ili oni koji su dobili praksu u Europi su prihvatljivi za financijsku potporu. Prije vaše mobilnosti, Erasmus koordinator će vas informirati o načinima kako da se prijavite za Erasmus+ mobilnosti.

Erasmus+ u svakoj fazi vašeg studijskog programa

Erasmus+ omogućava studentima da provedu vrijeme u inozemstvu u jednoj od programskih zemalja u Europi. Period mobilnosti može trajati do 12 mjeseci za studente preddiplomskog i diplomskog programa. Potpora je dostupna za svrhu studijskog boravka i inozemne prakse.

Prednosti Erasmus+ mobilnosti

Studenti koji budu izabrani za mobilnost primaju potporu od Visoke poslovne škole Zagreb i lišeni su troškova školarine na gostujućoj instituciji, a položeni kolegiji se priznaju putem dokumenta „Learning Agreement“.

Erasmus+ stipendija

Nadalje, Erasmus+ nudi  potporu za mobilnost za pomoć studentima u pokrivanju troškova boravka u inozemstvu. Iznosi potpore za Erasmus+ mobilnosti se temelje na različitim troškovima izdržavanja u gostujućim državama. Pogledati moguće iznose za pojedine države u natječajnoj dokumentaciji. 

Online jezična podrška

Online jezična podrška (Online Linguistic Support – OLS) podupire učenje jezika za sudionike Erasmus+ mobilnosti. OLS procjena jezičnih sposobnosti je obveza svih sudionika Erasmus+ mobilnosti. Nadalje, izabrani sudionici mogu pratiti online jezični tečaj u svrhu unapređenja vlastitih jezičnih kompetencija.

Erasmus+ je djelomična stipendija

Erasmus+ stipendija ne pokriva sve troškove boravka u inozemstvu. Studenti se moraju pobrinuti da su im osnovi troškovi za vrijeme mobilnosti osigurani.

Nacionalnost

Svi stalno upisani studenti Visoke poslovne škole Zagreb mogu se prijaviti za mobilnosti unutar Erasmus+ programa nezavisno o nacionalnosti.

Partner institucije

Provjerite popis partner institucija kako bi vidjeli koje programe razmjene financira Erasmus+ program. 

INFORMACIJE O NAČINU PRIJAVE

Erasmus program pruža financijsku podršku studentima te nastavnom i nenastavnom osoblju VPŠZa, putem sljedećih aktivnosti:

 1. MOBILNOST STUDENATA za studijski boravak u inozemstvu ili stručnu praksu u poduzećima, trening centrima, istraživačkim centrima ili drugim institucijama (2 do 12 mjeseci). Ovaj program može uključivati i intenzivne jezične tečajeve (jezična priprema za studijski boravak ili stručnu praksu u trajanju od 2 do 6 tjedana).
 2. MOBILNOST NASTAVNOG OSOBLJA za održavanje nastave i stručno usavršavanje na partnerskim institucijama (1 dan do 6 tjedana).
 3. MOBILNOST NENASTAVNOG OSOBLJA za stručna usavršavanja(1 do 6 tjedana).
 4. PRIPREMNI POSJETI – posjeti partnerskim ustanovama i tvrtkama (1 do 7 dana).
 5. INTENZIVNI PROGRAMI – kraći obrazovni programi poput ljetnih ili zimskih škola u okviru kojih se obrađuju teme koje nisu vezane za redovni nastavni plan i program (2 do 6 tjedana).

Mobilnost studenata (obrasci se nalaze u rubrici Natječajna dokumentacija)

1. Pogledati uvjete natječaja!

2. Prijavni obrazac za studentsku praksu ili studijski boravak

3. CV (mora biti napisan u Europass formatu!)

4. MOTIVACIJSKO PISMO mora biti napisano na engleskom jeziku!

Motivacijsko pismo opisni je dio Vaše prijave za natječaj u okviru programa Erasmus u kojem se trebate ukratko predstaviti, te opisati:

            * Vaše akademske interese

            * Razloge prijave na predmetni natječaj

            * Vašu motiviranost za odlazak na inozemno učilište /ili inozemnu tvrtku

            * Vaša očekivanja tijekom razdoblja Erasmus mobilnosti

            * Potencijalnu vrijednost i rezultate koje ćete ostvariti nakon realizacije Erasmus mobilnosti

            * Koristite zadani okvir do najviše 1 stranice, font Times New Roman, veličina 11.

5. Kopija osobne iskaznice

6. Prijepis ocjena (zatražiti u referadi!)

Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja (obrasci se nalaze u rubrici Natječajna dokumentacija)

 1. Pogledati uvjete natječaja!
 2. Obrazac za prijavu
 3. Plan rada (stručno usavršavanje) - za sve djelatnike
 4. Nastavni plan (održavanje nastave) - za nastavne djelatnike
 5. Pozivno pismo
 6. Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove
 7. Pretraživač ISCED kodova
 8. Kalkulator za izračun udaljenosti