dr. sc. Tanja Grmuša, v. pred.

Dr. sc. Tanja Grmuša je viši predavač i voditeljica Katedre studija marketinga i komunikacija Poslovnog veleučilišta Zagreb. Magistrirala je komunikologiju, a nedugo zatim i kroatologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na poslijediplomskom doktorskom studiju Informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Poslovnom veleučilištu Zagreb predaje sljedeće kolegije: Komunikologija, Metodologija pisanja seminara i završnog rada, Suvremena poslovna komunikacija, Tisak, Osnove jezične pismenosti, Medijski menadžment. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim simpozijima i konferencijama te je objavila nekoliko znanstvenih radova.  Urednica je Zbornika radova Hrvatske perspektive u Europskoj uniji prve znanstvene i stručne konferencije ''Fedor Rocco'' iz područja marketinga i komunikacija, koja je u organizaciji PVZG-a održana 2013. godine. Također je, uz kolegu Nevena Šipića, koautorica elektronskog udžbenika Metodologija izrade seminarskih i završnih radova.