Dok drugi upisuju faks, ti upiši KARIJERU

Mi vas pripremamo za posao u području marketinga i komunikacija

Promotion 3sto7 je interna marketinška agencija i kreativni odjel Poslovnog veleučilišta Zagreb.